Declaració de l’Assemblea PAS – UB contra la jornada de 37,5 hores

Per la defensa de l’autonomia universitària, de la qualitat de l’Ensenyament Públic Superior, dels llocs de treball i dels drets del personal d’administració i serveis de la Universitat de Barcelona, el Personal d’Administració i Serveis (PAS) s’oposa a l’aplicació de la jornada de 37,5 hores a la UB.

L’aprovació de diferents lleis pels governs català i estatal, suposen nombroses
agressions tant als drets i a les condicions dels empleats i empleades públics,
com als propis serveis públics. Aquestes mesures volen suprimir la majoria dels
drets laborals aconseguits des de la recuperació de la democràcia i posen en
perill molts llocs de treball de la Universitat de Barcelona.
Així mateix, aquestes actuacions suposen una invasió sense precedents en
l’autonomia universitària. Aquest és un dret fonamental que salvaguarda el
servei públic d’educació superior i recerca.
Amb l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya per a introduir les 37,5
hores al PAS de les universitats s’ha traspassat una línia vermella que no estem
disposats i disposades a acceptar, i és per això que,

MANIFESTEM:

1. Que no s’apliqui la jornada de 37,5 hores perquè la seva aplicació no està
motivada per criteris organitzatius o de millora del servei, sinó per criteris
polítics amb els objectius de reduir plantilla mitjançant acomiadaments,
l’empitjorament generalitzat de les condicions de treball del PAS i la
progressiva externalització dels serveis.

2. Que s’ha de mantenir la jornada de 35 hores perquè és l’horari habitual del
PAS de la UB des de fa molts anys fruit del dret fonamental a la negociació
col·lectiva, i ha demostrat sobradament la seva eficàcia per compatibilitzar un
servei de qualitat amb el dret a la conciliació de la vida laboral i familiar.

3. Que ens declarem insubmisos i insubmises a l’aplicació de la jornada de 37,5
hores perquè és un acte legítim davant d’una agressió injusta de part dels
governs de Catalunya i d’Espanya. La pràctica d’aquesta insubmissió és un
acte de resistència pacífica amb l’objectiu de recuperar els nostres drets
laborals i de no perdre la nostra dignitat com a treballadors i treballadores al
servei de la ciutadania de Catalunya.

4. Que volem advertir als representants de la UB que no podríem tolerar la seva
intromissió en aquesta lluita dirigida contra els governs de la Generalitat i
d’Espanya perquè, més enllà d’un acatament formal d’una norma, entendríem
una submissió i un clar posicionament polític a favor dels esmentats governs,
i per tant en contra del PAS, contradient així el que en innumerables ocasions
s’ha manifestat per part dels representants de la UB, en públic i en privat, a
favor del PAS de la UB i en contra de les mesures que pateix.

Barcelona, 5 d’octubre de 2012
L’Assemblea General del PAS de la Universitat de Barcelona

Deixa un comentari